١١:٠٠ ص ١٦‏/٧‏/٢٠٢٤
  Elevate
  Disguised
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
0 0
0
0
Match Winner - Twoway
Map Handicap
Elevate
Disguised
Total Maps
فوق
تحت
Correct Score
Elevate
0 1 2
Disguised
0 1 2
Wins at Least One Map
Disguised
Elevate
Map 1 Winner - Threeway
Map 1 Winner - Twoway
Map 2 Winner - Threeway
Map 2 Winner - Twoway
Map 3 Winner - Threeway
Map 3 Winner - Twoway