13:00 14/7/2024
  Xianyou Gaming
  Qing Jiu Club
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
0 0
0
0
Ganador - Two opciones
Mapa 1 Ganador del - Two opciones
Mapa 2 Ganador del - Two opciones
Mapa 3 Ganador del - Two opciones