Super Rizin 3
28 de julio de 2024

5:00

Asakura, Mikuru - Hiramoto, Ren
Ganador

5:00

Saito, Yutaka - Kubo, Yuta
Ganador