सेरिए ए
20 अप्रैल 2024

4:00 pm

FC Empoli - ऐस ऐस सी नापोलि
१X२

6:45 pm

हेल्लास वेरोना - उदीनिसे
१X२
21 अप्रैल 2024

10:30 am

सस्सूओलो कैल्सिओ - US Lecce
१X२

1:00 pm

टोरिनो ऍफ़सी - Frosinone Calcio
१X२

4:00 pm

Sportiva Salernitana - फिओरेनटिना
१X२

6:45 pm

AC Monza - एटलान्टा BC
१X२
22 अप्रैल 2024

4:30 pm

रोमा - बोलोग्ना FC
१X२

6:45 pm

मिलान - इंटर
१X२
27 अप्रैल 2024

4:30 pm

लाज़िओ - हेल्लास वेरोना
१X२

4:30 pm

Frosinone Calcio - Sportiva Salernitana
१X२