05:00 28/07/2024
  Saito, Yutaka
  Kubo, Yuta
Vencedor