Đội Alfa Romeo F1 Stake

Quan hệ đối tác danh hiệu phá kỷ lục cho thấy sự ra mắt của Đội Alfa Romeo F1 Stake cho năm 2023