23:30 30/9/2022
  Middle Tennessee Blue Raiders
  UT San Antonio Roadrunners
1st
0 10
2nd
20 21
3rd
0 7
4th
10 7
30
45
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.