16:00 31/8/2024
  Georgia Bulldogs
  Clemson Tigers
-
-
Đội thắng (gồm hiệp phụ)
Kèo chấp (gồm hiệp phụ)
Georgia Bulldogs
Clemson Tigers
Tổng (gồm hiệp phụ)
trên
dưới