NFL
6 tháng 9, 2024

17:00

Philadelphia Eagles - Green Bay Packers
Đội thắng (gồm hiệp phụ)