23:30 13/2/2022
  Cincinnati Bengals
  Los Angeles Rams
1st
3 7
2nd
7 6
3rd
10 3
4th
0 7
20
23
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.