0:15 30/9/2022
  Cincinnati Bengals
  Miami Dolphins
1st
7 3
2nd
7 9
3rd
0 3
4th
13 0
27
15
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.