20:25 2/10/2022
  Las Vegas Raiders
  Denver Broncos
1st
3 7
2nd
16 9
3rd
3 0
4th
10 7
32
23
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.