0:15 4/10/2022
  San Francisco 49ers
  Los Angeles Rams
1st
7 3
2nd
7 3
3rd
0 3
4th
10 0
24
9
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.