6:35 18/6/2022
  West Coast Eagles
  Geelong Cats
1st
15 28
2nd
26 13
3rd
13 31
4th
9 9
63
81
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.