3:45 13/8/2022
  Western Bulldogs
  GWS Giants
1st
18 7
2nd
7 14
3rd
25 33
4th
12 3
62
57
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.