9:30 18/4/2024
  St Kilda Saints
  Western Bulldogs
1st
6 43
2nd
21 33
3rd
10 32
4th
27 16
64
124
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.