9:40 19/4/2024
  Adelaide Crows
  Essendon Bombers
1st
14 16
2nd
20 23
3rd
25 23
4th
16 16
75
78
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.