6:35 20/4/2024
  Carlton Blues
  GWS Giants
1st
31 25
2nd
18 33
3rd
45 21
4th
23 19
117
98
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.