9:30 20/4/2024
  Brisbane Lions
  Geelong Cats
1st
17 13
2nd
9 15
3rd
9 14
4th
2 21
37
63
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.