10:10 20/4/2024
  West Coast Eagles
  Fremantle Dockers
1st
25 3
2nd
33 18
3rd
35 8
4th
12 39
105
68
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.