3:05 21/4/2024
  Sydney Swans
  Gold Coast Suns
1st
33 8
2nd
1 15
3rd
46 14
4th
30 20
110
57
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.