6:00 21/4/2024
  North Melbourne Kangaroos
  Hawthorn Hawks
1st
14 21
2nd
21 51
3rd
19 20
4th
14 21
68
113
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.