Chung cuộc Bóng đá Úc phổ biến
Úc
WAFL
1
SANFL
1

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Bóng đá Úc

Úc
3