9:05 16/6/2024
  Wei Chuan Dragons
  Rakuten Monkeys
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
7 0
4th
0 0
5th
0 0
6th
0 0
7th
1 0
8th
0 0
9th
0 0
8
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.