9:05 16/6/2024
  Chinatrust Brothers
  Uni-President Lions
1st
0 3
2nd
0 2
3rd
0 0
4th
2 0
5th
0 2
6th
0 4
7th
0 0
8th
0 0
9th
0 0
2
11
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.