NPB
18 tháng 4, 2024
Bắt đầu sau 48 phút nữa
Chunichi Dragons - Tokyo Yakult Swallows
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Bắt đầu sau 48 phút nữa
Hanshin Tigers - Yomiuri Giants
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Bắt đầu sau 48 phút nữa
Tohoku Rakuten Golden Eagles - Orix Buffaloes
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)