22:40 17/6/2022
  Cincinnati Reds
  Milwaukee Brewers
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
0 0
4th
0 3
5th
2 1
6th
2 0
7th
0 1
8th
0 0
9th
0 0
4
5
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.