23:10 12/8/2022
  Boston Red Sox
  New York Yankees
1st
0 1
2nd
0 0
3rd
0 1
4th
1 0
5th
0 0
6th
0 0
7th
0 0
8th
0 0
9th
1 0
10th
1 0
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.