1:40 13/6/2024
  Arizona Diamondbacks
  Los Angeles Angels
1st
0 1
2nd
0 1
3rd
0 1
4th
0 4
5th
0 0
6th
0 1
7th
0 0
8th
1 0
9th
2 0
3
8
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.