23:10 13/6/2024
  Boston Red Sox
  Philadelphia Phillies
1st
0 0
2nd
4 0
3rd
0 0
4th
4 3
5th
0 0
6th
1 0
7th
0 0
8th
0 0
9th
0 0
9
3
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.