1:40 14/6/2024
  Arizona Diamondbacks
  Los Angeles Angels
1st
3 0
2nd
0 0
3rd
1 0
4th
0 1
5th
0 0
6th
0 0
7th
6 0
8th
1 0
9th
0 0
11
1
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.