23:40 13/6/2024
  Minnesota Twins
  Oakland Athletics
1st
0 0
2nd
2 2
3rd
1 0
4th
1 0
5th
0 0
6th
0 0
7th
2 0
8th
0 0
9th
0 0
6
2
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.