23:10 13/6/2024
  New York Mets
  Miami Marlins
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
0 0
4th
0 0
5th
0 0
6th
0 1
7th
1 1
8th
0 0
9th
2 0
3
2
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.