22:50 13/6/2024
  Tampa Bay Rays
  Chicago Cubs
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
0 0
4th
0 0
5th
0 2
6th
0 0
7th
3 0
8th
0 0
9th
0 0
3
2
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.