LNB
20 tháng 5, 2024

23:00

Ferro Carril Oeste - Zarate Basket
Đội thắng (gồm hiệp phụ)