Giao hữu quốc tế
21 tháng 7, 2024

16:30

Canada - Puerto Rico
Đội thắng (gồm hiệp phụ)

18:00

Serbia - Nhật Bản
Đội thắng (gồm hiệp phụ)

19:00

Pháp - Úc
Đội thắng (gồm hiệp phụ)