0:00 8/3/2022
  Philadelphia 76ers
  Chicago Bulls
1st
37 32
2nd
22 21
3rd
29 24
4th
33 29
121
106
Được trả tiền nếu lựa chọn của bạn dẫn trước 9 điểm trở lên vào cuối Q3 nhưng lại thua trận! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.