23:55 22/4/2022
  Atlanta Hawks
  Miami Heat
1st
22 24
2nd
39 30
3rd
16 31
4th
34 25
111
110
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.