2:30 26/2/2024
  Los Angeles Clippers
  Sacramento Kings
1st
28 25
2nd
23 33
3rd
29 31
4th
27 34
107
123
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.