0:00 27/2/2024
  Indiana Pacers
  Toronto Raptors
1st
28 30
2nd
28 31
3rd
31 29
4th
35 40
122
130
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.