3:00 27/2/2024
  Sacramento Kings
  Miami Heat
1st
33 32
2nd
29 33
3rd
19 36
4th
29 20
110
121
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.