0:30 27/2/2024
  New York Knicks
  Detroit Pistons
1st
29 27
2nd
33 31
3rd
30 26
4th
21 27
113
111
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.