0:30 29/2/2024
  Indiana Pacers
  New Orleans Pelicans
1st
40 24
2nd
24 29
3rd
32 33
4th
27 28
123
114
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.