1:00 29/2/2024
  Chicago Bulls
  Cleveland Cavaliers
1st
23 32
2nd
29 21
3rd
26 28
4th
25 22
5th
29 20
132
123
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.