3:00 29/2/2024
  Los Angeles Clippers
  Los Angeles Lakers
1st
30 29
2nd
36 23
3rd
30 25
4th
16 39
112
116
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.