0:30 15/6/2024
  Dallas Mavericks
  Boston Celtics
1st
34 21
2nd
27 14
3rd
31 25
4th
30 24
122
84
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.