Chung cuộc Trượt tuyết bắn súng phổ biến
Tổng Hợp
Tổng Hợp Nữ
3

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Trượt tuyết bắn súng

Tổng Hợp
1
Tổng Hợp Nữ
3