3:10 23/4/2023
  Davis, Gervonta
  Garcia, Ryan
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.