Phổ biến Call of Duty
International
Call of Duty League 2024: Stage 3 Major Q

Th 6, 19 thg 4 19:00

Carolina Royal Ravens - New York Subliners
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 6, 19 thg 4 20:30

Seattle Surge - OpTic Texas
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 6, 19 thg 4 22:00

Miami Heretics - Toronto Ultra
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 20 thg 4 19:00

Los Angeles Thieves - Miami Heretics
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 20 thg 4 20:30

Las Vegas Legion - OpTic Texas
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 20 thg 4 22:00

Seattle Surge - New York Subliners
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 21 thg 4 20:30

Boston Breach - Minnesota RØKKR
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 21 thg 4 22:00

Atlanta FaZe - Toronto Ultra
Đội thắng trận đấu - Twođường

Tất cả Call of Duty

International
8