14:30 17/6/2022
  Faze Clan
  Natus Vincere
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.